Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

3.12. - Chcem byť aj ja maličký - Lk 10, 21 – 24

3.12. - Chcem byť aj ja maličký  - Lk 10, 21 – 24
Znova aj tento rok sme vstúpili do obdobia adventu alebo tiež čakania a očakávania. Že koho čakáme? Nuž, čakať sa dá na všeličo a na všelikoho. Niektorí čakajú na Santa Clausa. Iní čakajú na vianočné zľavy v Tescu. Ďalší očakávajú pod stromčekom najrôznejšie veci…

Ale my, kresťania (teda aj ty a ja), my očakávame Pána Ježiša (Vianoce). Nie je to nádherné čakať na niekoho, kto nás má veľmi rád? Nech nás dnešné evanjelium uistí vo vedomí, že sme milované Božie deti.

Plug and pray:
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že svoje myšlienky a zámery zjavuješ maličkým, lebo maličkí ťa vedia pochopiť. Prosím ťa o pokorné srdce, aby som k nim patril aj ja.

V akcii:
Dnes, keď sa budem modliť, nazvem Boha svojím Otcom a seba jeho dieťaťom a skúsim počúvať jeho hlas.

Bonus:
Hovor ku mne, môj Pane…Zdroj: Projekt Vianoce