Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

13.12. - Kto má uši, nech počúva! - Mt 11, 11-15

13.12. - Kto má uši, nech počúva! - Mt 11, 11-15
V dnešnom evanjeliu nám Pán povie len pár viet, ale jedna z nich je veľmi silná. „Kto má uši, nech počúva.“

Predstavme si vtedajšiu situáciu: Ján niečo hovoril - hovoril pravdu o Bohu, Božom poslovi, ale ľudia ho nepočúvali. Ján tu už nie je, lebo je tu niekto väčší: JEŽIŠ. On tiež k Tebe hovorí. Počuješ ho? Skúsme sa dnes na chvíľu zamyslieť v samote, v tichu nad naším vzťahom k Ježišovi, či máme uši na to SPRÁVNE POČÚVANIE. On hovorí a ty? ;-)

Plug and pray:
Pane, chceme dnes mať uši pre Teba. Pre Teba v mojej mame, otcovi, bratovi, sestre, učiteľovi, učiteľke, blížnom. Chcem Ťa Pane dnes počuť v Tvojom slove. Pane, nechcem mať uši len na krásu, ale dnes ich chcem naplno využiť. Daj mi tú milosť, dobre Ťa počuť.

V akcii:

Dnes si ráno „vyčistím“ uši pre Pána a skúsim Ho celý deň počúvať. Vypni dnes zbytočné veci. Veď to je len na jeden deň a skús počúvať Boha tam, kde si. Veď Jánovia sú všade. Oni nám ohlasujú Radostnú zvesť. A ak budeme správne počúvať, začujeme Boha. Prajem Vám veľa správne počutých Božích slov.

Bonus:
Pozri si video a zamysli sa, ktorý z tých ľudí si ty. Ktorý obraz ťa oslovil?
Evanjelium na dnešný deň:
Mt 11, 11-15

Zdroj:
Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže