Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

12.12. - Poďte ku mne, drahé deti! - Mt 11,28-30

12.12. - Poďte ku mne, drahé deti! - Mt 11,28-30
Liturgický kalendár nám každoročne 12. decembra prináša spomienku na Pannu Máriu Guadalupskú, ktorá sa v decembri v roku 1513 zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi v Mexiku na vrchu Tepeyac.

Panna Mária sa mu ukázala ako žena z jeho rasy, ktorá čaká dieťa. Na znak toho mala okolo bedier opásaný čierny pás, ktoré indiánske ženy nosili vždy, keď boli v požehnanom stave. Svojou vonkajšou podobou tak vyjadrila, že je Matkou všetkých ľudí na svete. Zároveň túto istotu potvrdila aj slovami, ktorými sa Juanovi Diegovi prihovorila v jeho rodnom jazyku: „Môj milý Juanito, nech ťa nič neznepokojuje, nič nezarmucuje, som s tebou ja, tvoja Matka.“

Plug and pray:
Ježišu, Učiteľ môj, ďakujem Ti za Tvoju Matku Máriu. Ďakujem Ti, že sa zaujíma o naše životy a že nás v našich námahách a starostiach vždy utešuje a opakuje nám: „Poďte ku mne, drahé deti. Ja vás chcem posilniť. Som vašou Matkou, môžete si pri mne odpočinúť...“

V akcii:
Dnes, keď sa budem modliť modlitbu Zdravas´ Mária, môžem prosiť Pannu Máriu aj o to, aby mi v srdci horela sviečka ozajstnej láskavosti, aby som tak ako Ona vedel/a nájsť spoločnú reč s ľuďmi, ktorých mi dnes dá Pán stretnúť.

Bonus:
Mexiko je síce ďaleko, ale také Medjugorje je „na dosah ruky“. :) Možno aj Teba raz Mária pozve prísť na toto miesto...

Evanjelium na dnešný deň: Mt 11,28-30

Zdroj:
Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže