Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

09.12. - Jedine v Bohu je skutočná pravda - Mt 11,16-19

09.12. - Jedine v Bohu je skutočná pravda - Mt 11,16-19
„Počúvaj Boží hlas a vnímaj jeho znamenia.“ Často sa mi zdá, že nejdem správnym smerom, ale premôžem sa, potlačím v sebe vnútorný hlas a ďalej si robím, čo chcem. Necítim Boží dotyk, nevidím znamenia, ktoré mi dáva. A ak ich aj uvidím, niekto ma presvedčí o tom, že to nie je správne.

V dnešnom evanjeliu (Mt 11,16-19) môžem najprv počuť slová: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste,“ ktorými ma Ježiš upozorňuje na to, aby som vnímal znamenia. Nemám mať zatvorené oči a uši pred tým, čo sa okolo mňa deje.

Sebectvo a potreba čo najviac si užívať život ma vedie k tomu, že vnímam iba svoju pravdu a neverím Božím slovám. Na všetko mám „logické“ vysvetlenie a veľa rečí sa mi nepozdáva. Tak ako Jána Krstiteľa pokladali za posadnutého zlým duchom a Ježiša za pijana, ani ja sa nemám báť mienky ľudí a riadiť sa jedine Božím zákonom, pretože ten svetský veľmi kríva a je nedokonalý.

Plug and pray:
Pane pomôž mi, aby som citlivo reagoval na Tvoje volanie a riadil sa iba Tvojou pravdou. Nech ma nezmätú svetské názory, ktoré často odsudzujú dobro a pozerajú iba na svoj blahobyt.

V akcii:
Od dnes sa budem riadiť iba Božou múdrosťou a nenechám sa zmiasť svetskými názormi. Pretože ako je napísané v dnešnom evanjeliu: „No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

Bonus:
Ako bonus si môžeš zatancovať s Mattom :)) Chalanom, ktorý chodí po svete a tancuje. Aj ja by som mal počas môjho života tancovať, radovať sa a prinášať svetlo do smutných dní ľuďom okolo mňa.
Zdroj: Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže