Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianoce 2011 vo Svidníku - rozhovor s primátorom J. Holodňákom

Vianoce 2011 vo Svidníku - rozhovor s primátorom J. Holodňákom
Aké predvianočné podujatia ste pripravili tento rok pre svojich obyvateľov?
V meste Svidník tak ako po celý rok, tak aj v období Vianoc pripravujeme bohatý kultúrny program pre našich obyvateľov, ktorým chceme navodiť príjemnú a pohodovú atmosféru vianočných sviatkov. Na pešej zóne už je pripravený krásny vianočný stromček, ktorý rozsvietime v predvečer Mikuláša, čiže 5. decembra a súčasne sa rozsvieti aj výzdoba celého mesta. Na Mikuláša pripravujeme bohatý kultúrny program s deťmi zo Základnej umeleckej školy a navštívime našich najmenších v materských školách v meste a odovzdáme im sladké odmeny, čiže mikulášske balíčky.
V Dome kultúry vo Svidníku sa uskutočnia tradičné podujatia ako je napríklad "Viflejemskij večur" v nedeľu 11. decembra, v ktorom vystúpia žiaci materských a základných škôl v meste Svidník, je to koncert zameraný na ľudové zvyky a tradície, ktoré sú v našom regióne zachované aj takouto podobou až dodnes.
O týždeň neskôr 18. decembra pripravuje Mesto Svidník v spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou už sedemnásty ročník vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov. Novinkou tohto roku budú Vianočné trhy na pešej zóne v termíne od 19. do 21. decembra, samozrejme aj s kultúrnym programom v poobedňajších hodinách, kde si môžu obyvatelia nakúpiť vianočné darčeky, výzdobu, ale aj ochutnať špeciality rôzneho druhu. Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov vo Svidníku je na druhý vianočný deň, čiže 26. decembra Štefanský vianočný koncert, v ktorom vystúpia známi umelci klasickej a modernej hudby.

A čo Silvester? Bude aj ohňostroj?
Silvestrovský večer na pešej zóne vo Svidníku začne kultúrnym programom o 22. hodine a bude pokračovať tradičným novoročným príhovorom primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a prednostu Obvodného úradu vo Svidníku MVDr. Bohumila Kačmára a samozrejme nesmie chýbať ani novoročný prípitok a veľkolepý ohňostroj.

Osobná otázka, pán primátor, ako si spomínate na Vianoce z detstva?
Ako na najkrajšie dni svojho života. Mal som skvelých starých rodičov a rodičov, ktorí nám dali obrovské množstvo lásky. Keďže nás mali nesmierne radi, tak aj Vianoce boli plné lásky a porozumenia. Cez deň sme boli zvyčajne vonku, kde sme hrali hokej, alebo sa lyžovalo. Domov sme prišli krásne vymrznutí. Počas môjho detstva sme mali vždy živý stromček a nikdy nechýbali prskavky. Počas slávnostnej večere sa podávali vždy oplátky s medom, cesnak, kapustnica, polievka slivčanka, pirohy so zemiakmi, mačanka, ryba so zemiakovým šalátom a naša špecialitka bobaľky. Nasledovalo vybaľovanie darčekov a spoločné chvíle so svojimi najbližšími. Na Vianoce bola vždy krásna obloha s plno hviezdami. Som presvedčený, že Vianoce z detstva si človek nosí vo svojom srdci po celý život.

Ako vnímate Vianoce vy osobne a ako ich najradšej trávite?
Pre mňa Vianoce majú obrovskú vnútornú silu a mám ich veľmi rád. Snažím sa v tom čase stíšiť, viac premýšľať, ale aj prečítať si časti biblie a počúvať nádherné cirkevné zbory. Zároveň sa snažím byť láskavý k svojím najbližším, lebo v tom zhone je aj trochu nervozity. Najšťastnejší som, keď sa všetci zídeme pri sviatočnom stole, so slzami v očiach spomíname na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Nasleduje spoločná modlitba, moja mamka nám požehná a každý dostane oplátku s medom. Vtedy cítim, že Boh je prítomný s nami. Najväčším darom sú pre mňa šťastné očká mojej šesťročnej dcérky Natálky pri rozbaľovaní darčekov. Toto sú moje nádherné Vianoce so svojimi najbližšími, mám ich veľmi rád a veľmi veľa pre mňa znamenajú. Sú hlavne o láske k najbližším, ale i o láske k Bohu a preto si myslím, že ľudia majú tak veľmi radi Vianoce.

Ďakujeme Vám za rozhovor a želáme veľa ďalších úspechov.