Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

S pastýři pospíchejte

S pastýři pospíchejte, Křesťané k Betlému,
Ježíši se klanějte novorozenému!
Plesajte, zpívajte s kůry andělskými,
hlasy líbeznými.

Panna Emanuele v živote nosila!
Světa Vykupitele již nám porodila,
v chudobě a mdlobě, človeka slabého,
Boha přec pravého.

Nebyl v sídle královském, ale v chlévě pustém,
při městečku betlémském, zrozen v stavu sprostém;
král nebe na sebe vzal tělo hříšníka,
způsob služebníka.

Sponzorované odkazy