Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Aj, dnes v Betlémě

[: Aj dnes v Betlémě, :] veselá novina,
[: že panna čistá, :] porodila syna.

Kristus se zrodil, nás oslobodil,
andělé hrají, krále vítají,
pastýři zpívají, u jeslí klekají,
divy, divy ohlašují.

[: Maria panna :] dítě ovinuje
[: a Josef starý,:] on je opatruje.
Kristus...

[: A tři králové :] z východu přibyli,
[: dary převzácné :] dítěti složili.
Kristus...

[: Pojďme ho s nimi :] přivítat společne,
[: krále nad králi, :] velebit Ježíše.
Kristus...

[: Budiž pochválen :] Ježíši, náš Pane,
[: kterýž tu ležíš :] na zeleném seně.
Kristus...

[: Budiž pozdravem :] Ježíši náš věčný,
[: slavíme tebe, :] Bože nekonečný.
Kristus...

(česká koleda)

Sponzorované odkazy