Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

22.12. - Nakŕmení dobrotami

22.12. - Nakŕmení dobrotami

Evanjelium:
Lk 1, 46-56

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Zamyslenie:
Približne pred rokom som si dala predsavzatie, že každý deň budem meditovať nad jedným veršom magnifikátu. Pred pár mesiacmi som sa k tomu vrátila a objavovala, čo mi pri tých istých slovách Pán Boh hovorí o rok neskôr. Uvedomila som si, že by som sa častejšie mala takto zastaviť a hľadať ako je magnifikát pretkaný aj do môjho života. Preto by som sa s Vami rada podelila o otázky, ktoré by mohli sprevádzať Vaše dnešné zamyslenie:
  • Ako a za čo môžem práve dnes velebiť Pána?
  • Môj duch jasá v Bohu..., čo mi zvykne brániť v tom, aby môj duch jasal?
  • Cítim, že ma Pán povoláva k službe, ktorej sa zdráham?
  • ... a sväté je jeho meno... ako oslovujem môjho Boha? Prečo práve tak?
  • Odporúčam vrátiť sa k tejto stati aj večer s otázkami:
  • Ako mi dnes pán ukázal silu svojho ramena? Akými „dobrotami“ ma naplnil?
  • Bol v dnešnom dni moment, ktorým Pán rozptýlil moju pýchu a pripomenul mi, že „bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5)
  • Pán je verný a pamätá na svoje milosrdenstvo a prísľuby, ako sa za posledný mesiac naplnili moje modlitby?
Neprestávam žasnúť koľko krásy nachádzam keď sa sama seba pýtam tieto otázky.

Modlitba:
Pane, buď mi nablízku a daruj mi milosť vnímať ako napĺňaš svoje slová a prísľuby v mojom živote. Amen

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy