Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

20.12. - Volá ťa Láska

20.12. - Volá ťa Láska
Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
Boh volá s láskou, jeho volanie je plné lásky. Nenúti nás. Ponecháva nám slobodu srdca v myslení, cítení, rozhodovaní. Môžeme mu povedať svoj názor na konkrétnu situáciu, rozpoloženie, človeka. Môžeme mu povedať, ako sa pri tom cítime a aké myšlienky a pocity nami idú. Môžeme sa rozhodnúť, ako chceme. On prichádza, volá nás v každej chvíli. Len stačí prosiť, aby sme mali otvorené oči a uši a spozorovali toto Božie volanie a vedeli rozlíšiť, čo Božie nie je. Ani Márii Boh skrze anjela nepovedal: "Porodíš syna, on bude Kráľ. Už to máme vymyslené. Už nie je cesty späť, takto sme to naplánovali a tak to bude." Anjel začal slovami: „Zdravas“ (Raduj sa) a neskôr „Neboj sa, Mária“. Tak neboj sa, (meno), Boh je pri tebe a čaká, kedy sa s ním porozprávaš.

Modlitba:
Dlho som si myslela, že ja čakám teba, ale v skutočnosti ty čakáš mňa. Bežím za tebou. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel(a) ťa.

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy