Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

17.12. - Pokoj, ktorý vám nikto nevezme

17.12. - Pokoj, ktorý vám nikto nevezme

Evanjelium:
Ján 1, 6-8 19-28.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: »Vyrovnajte cestu Pánovi,« ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Zamyslenie:
Každý človek kráča po rôznych cestách, hľadá odpovede na svoje otázky a niekedy odpoveď sám nenájde. Máme však aj iných ľudí, ktorí nás dokážu nasmerovať správne, učia nás zastaviť sa nad Božím slovom, modlitbou či sviatosťami. A Ježiš nám kladie otázku: „Čo nechceš konať ty sám vlastnými silami a chceš, aby som vykonal ja?“ Aby sme zakúsili zmenu ako Ján a dokázali svedčiť slovami: “Hľa Baránok Boží” a prijali pokoj do našich sŕdc.

Modlitba:
Pane, nauč ma kráčať týmto svetom s radosťou a odpovedať na akúkoľvek otázku. Pane, vďaka ti za obdobie adventu, kedy sa môžem zastaviť a načerpať nové sily. Vďaka ti, Pane! Prosím ťa, Pane, dovoľ mi vysloviť slovo “hľa, Baránok Boží” a ”nie som hoden vojsť pod tvoju strechu” a prijmi ma takého, aký som, aby som zažil tvoj pokoj. Prosím ťa, Pane. Amen.

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy