Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

14.12. - Sme povolaní byť veľkými

14.12. - Sme povolaní byť veľkými

Evanjelium:
Mt 11, 11-15

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť.
Kto má uši, nech počúva!“

Zamyslenie:
Ján mal veľké poslanie. Mal ohlásiť a pripraviť ľudí na príchod Mesiáša. Žil asketickým, pokorným životom. Samotný Ježiš povedal, že nebol nik väčší ako on. No, predsa zaznieva veta “ Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on”... Je väčší ako najväčší spomedzi ľudí…
Všetci sa túžime dostať do neba. Sme povolaní samotným Pánom, aby sme k nemu prišli a stali sa veľkými v jeho mene. Nemusíme žiť asketicky ani podať nejaký svetový výkon, aby sme boli veľkými. Stačí, že ho budeme milovať a budeme po ňom túžiť.

Modlitba:
Pane, podávam ti obe moje ruky, prosím, veď ma až kým neprídem k Tebe <3

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy