Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

10.12. - Pripravme cestu Pánovi

10.12. - Pripravme cestu Pánovi

Evanjelium:
Mk 1, 1-8

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: "Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«"
Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."

Zamyslenie:
Povolaním sv. Jána Krstiteľa bolo vydať svedectvo o Ježišovi, ukázať na neho. To je povolaním aj každého z nás. Vydať svedectvo o tom, že Boh je Pánom môjho života, on kráča so mnou v mojom trápení, spolu s ním dokážem čeliť problémom a on je so mnou po všetky dni môjho života. Ak o tom pochybujem, môžem o tom dnes povedať Bohu a poprosiť ho, aby som ho mohol viac poznať. Podľa pokorného príkladu sv. Jána Krstiteľa môžem dať poznať Božiu lásku ľuďom okolo mňa. Dnes Pán Ježiš posiela pred sebou aj teba, aby si tu pripravil cestu!

Modlitba:
Pane Ježišu, daj mi hlbšie poznať tvoju lásku, ktorou ma miluješ. Chcem sa stávať podobným sv. Jánovi Krstiteľovi, aby som mohol ľuďom prinášať svedectvo o tebe. Nie tak, aby som ja bol stredobodom pozornosti, ale aby ľudia upriamili zrak na teba a hlbšie ťa poznali.Zdroj: Projekt Vianoce

Sponzorované odkazy