Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

9.12. - Nech rastie Božie kráľovstvo

9.12. - Nech rastie Božie kráľovstvo

Evanjelium:
Mt 9, 35- 10, 1. 5a. 6-8

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Zamyslenie:
„Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Tak poslal Ježiš svojich učeníkov a dnes to hovorí nám. Spôsobom, akým žijeme, na akých základoch a hodnotách staviame náš život, či máme srdce otvorené Pánovi, či dovolíme pôsobiť Duchu Svätému v nás a skrze nás, či slúžime druhým. Týmto spôsobom šírime kráľovstvo neba na zemi. Priblížilo sa ale do takej miery, do akej mu dovolíme pôsobiť – v nás. A cez nás sa môže dotýkať druhých: Božia dobrota, láska, pokoj, radosť, ktoré zažívame a o ktoré sa delíme s druhými. Zamyslime sa: Do akej miery nechávam pôsobiť Boha v mojom živote? Dotýka sa Boh druhých cezo mňa? Umožňujem mu to? Som ochotný nasledovať Božie zámery? Som citlivý na vnuknutia Ducha Svätého?

Modlitba:
Pane, ďakujem ti, že žijem v tvojom kráľovstve. Pomôž mi vybrať si vždy teba a život s tebou. Duchu Svätý, príď prosím; ukáž mi a veď ma, ako môžu druhí ľudia cezo mňa zakúsiť kráľovstvo Boha na zemi. Urob ma svojim nástrojom. Amen.

Otváram srdce dokorán...Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy