Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

8.12. - Pusti kormidlo svojho života

8.12. - Pusti kormidlo svojho života

Evanjelium:
Počneš a porodíš syna

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
Mať veci neustále pod kontrolou je veľmi vyčerpávajúce a napriek tomu sa krvopotne držíme kormidla svojho života a snažíme sa preplávať cez všetky búrky sami. Dovoľ Ježišovi prevziať kormidlo nad tvojím životom, nad situáciami, ktoré sa dejú. To znamená, že mu veci nebudeš len odovzdávať, ale necháš na neho, ako dopadnú. Nebudeš Ježišovi kafrať do práce. On vie, čo robí.
Niekedy nemusíme vedieť, ako veci dopadnú. Stačí len dôverovať. Boh nemá pre teba nikdy nič zlé. Veríš tomu?

Modlitba:
Ježišu, úplne sa ti odovzdávam a dôverujem ti. Prevezmi kormidlo môjho života.

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy