Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

7.12. - Hľadajme Otcovu vôľu

7.12. - Hľadajme Otcovu vôľu

Evanjelium: 

Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“


Zamyslenie:
Pán Ježiš hovorí, že do nebeského kráľovstva vojde ten, kto plní vôľu Otca.
Ak chceme Otcovu vôľu plniť, musíme Otcovu vôľu poznať. Otcovu vôľu môžeme spoznávať v Božom slove, ktoré je pravdivé a živé aj dnes, aj pre nás. Na inom mieste v evanjeliu podľa Matúša Boh Otec hovorí: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.” (Mt 17,5) Vôľou Ježiša je plniť vôľu Otca a Otcova vôľa je, aby sme počúvali Syna. Odvráťme oči od smartphonov, od reklám a zlodejov pozornosti a nasmerujme oči do nášho vnútra, stretnime sa s Otcom, vstúpme s ním do rozhovoru. Boh je stále tu, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Je pripravený objať nás, sme jeho milované deti, ktoré patria do nebeského kráľovstva. Rozhodnime sa byť jeho súčasťou. Poznávať Ježiša a Otcovu vôľu môžeme každodenným čítaním Svätého Písma, urobme si predsavzatie venovať mu viac času a pozornosti ako doteraz.

Žite tak, akoby ste boli teraz opustili moje náručie, a nemajte iné túžby, než sa ta vrátiť naveky.” (Gabriela Bossis: On a ja)

Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy