Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

6.12. - Ježišov uzdravujúci dotyk

6.12. - Ježišov uzdravujúci dotyk
 
Evanjelium:
Mt 15, 29-37

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.
Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“
Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“
Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“
Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“
Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.
Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

Zamyslenie:
Aj ty si súčasťou zástupu, ktorý ide za Ježišom. Pán sa o nás stará, o všetky naše potreby. Uzdravuje nás, keď k nemu prídeme, keď mu odovzdávame všetko, čo nás ťaží, každú bolesť, utrpenie, chorobu, zranenie. Rovnako ako vtedy. Urobí pre nás aj nemožné. Ale odovzdávam Bohu naozaj všetko, čo ma ťaží a s čím bojujem? Kladiem mu to k nohám, aby ma mohol uzdraviť? Sú oblasti, do ktorých nechcem Ježiša pustiť, s ktorými si chcem poradiť ja sám? Pamätám na to, že Bohu patrí vďaka, chvála a veleba za všetko, čo koná v mojom živote? Aj keď niekedy nevidíš priame uzdravenie tela ako zástupy, pamätaj na to, že Ježiš sa dotýka toho, čo potrebuje uzdravenie – teda i duše, srdca. A nedeje sa to naraz, zväčša postupne. Buď preto vďačný a vytrvalý v modlitbe. Ježiš to zariadi, ale možno inak, ako očakávaš. Podobne aj učeníci nečakali, že možno nasýtiť zástupy na púšti.

Modlitba:
Pane Ježišu, pozývam ťa do všetkých oblastí môjho života. Odovzdávam ti všetko. Ty vieš, čo potrebuje tvoj uzdravujúci dotyk. Dotkni sa ma tak, ako to potrebujem, nie si predstavujem. Pomôž mi vytrvať v odovzdanosti a modlitbe za uzdravenie. Daj, aby som ťa dokázal chváliť aj za maličkosti, ktoré konáš v mojom živote. Daj, aby som mal na pamäti, že len ty ma dokážeš celkom uzdraviť. Vďaka ti, Ježiš! Amen.Zdroj: Projekt Vianoce


Sponzorované odkazy