Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Poďakovanie a modlitba pred Štedrovečernou večerou 2


Na začiatku prednesie otec:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša.
Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny.
V túto chvíľu zavítal aj k nám.


Pokračuje mama:

Mária, ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa spoločne pozdraviť: (môžeme sa pomodliť modlitbu Zdravas, Mária) Nasleduje prečítanie úryvku z Evanjelia podľa Lukáša
( kapitola 2, verše: 1-14 )


Po prečítaní Evanjelia:

Čítajúci: Počuli sme slovo Pánovo.

Odpoveď: Chvála tebe, Kriste.

Nasleduje Vianočná pieseň či koleda (Tichá noc.,Narodil sa Kristus Pán...)

PROSBY A VĎAKY

– Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali jednu ľudskú rodinu spojenú s tebou. R: Prosíme ťa, vyslyš nás.
– Za nás všetkých (môžeme vymenovať), aby si nás v novom roku požehnával a ochraňoval. R: Prosíme ťa, vyslyš nás.
– Ďakujeme ti za prežitý rok, počas ktorého si nás sprevádzal, a za to, že môžeme byť pri dnešnej štedrej večeri spolu. R: Ďakujeme ti, Pane.
– Ďakujeme ti za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer obdarujeme, a za to, že najväčším darom pre nás si ty. R: Ďakujeme ti, Pane.

(Nasledujú vlastné prosby a vďaky.)

(otec ) Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby: Otče náš...

(mama) Modlime sa aj za našich zosnulých príbuzných: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné
nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ (otec)

Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na úžitok a tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. Vinšujem Vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša, aby sa Ježiš vo vás duchovne narodil svojou väčšou láskou, dobrotou a pokojom.

(Všetci si môžu podať ruky, povinšovať a zaspievať koledu)

(zdroj: ciernavoda.fara.sk)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania