Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Poďakovanie a modlitba pred Štedrovečernou večerou 1


Predtým, ako rodina zasadne k štedrovečernému stolu, spolu môžu poďakovať a začať sláviť Vianoce spoločnou modlitbou:

Modlitba sa môže začať spevom koledy, napríklad Búvaj, dieťa krásne alebo Čas radosti, veselosti alebo Dobrý pastier sa narodil.

Na úvod, otec rodiny, resp. starý rodič, sa prihovorí prítomným v tomto duchu:

Moji milí, teším sa, že sme sa opäť stretli pri štedrovečernom stole a že nám dobrý Pán Boh doprial tieto chvíle, a to, že ich môžeme prežívať v pokoji a spolu. My kresťania vieme, že tieto dni sú sviatkami Pána Ježiša, ktorého narodenie si pripomíname. Prišiel medzi nás a stal sa človekom ako my, aby nás naučil žiť v láske a aby nám otvoril nebo.

Začnime túto večeru a všetky tieto sviatočné dni pozvaním jeho samého medzi nás.


Potom môže nasledovať čítanie Božieho slova (Mt 1, 18. 22), ku ktorému ho môže vyzvať otec rodiny, napríklad takto: A teraz nám, M., prečítaj, ako to bolo s jeho narodením…

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel“, čo v preklade znamená: Boh s nami.

Po prečítaní Božieho slova sa môže zapáliť svieca.

Mama sa môže deťom takto prihovoriť:

Narodenie Pána Ježiša oslavujeme teraz, v zimnom období, keď máme dlhé noci a krátke dni, aby sa zvýraznili jeho slová o tom, že on je svetlo sveta. Svetlo, ktoré bude od dnes pomaly premáhať tmu a predlžovať dni. Takto nám o narodení Pána Ježiša svedčí príroda.

A aby sme zvýraznili aj jeho prítomnosť tu medzi nami, zapáľme sviecu. A niekto z prítomných zapáli sviecu.


Nasledujú prosby. Niektorý z rodičov môže pozvať ostatných na spoločnú modlitbu takto:

Pán Ježiš, prítomný, medzi nami, nám sľúbil, že náš nebeský Otec vypočuje prosby, ktoré prednesieme v jeho mene. Preto sa spoločne modlime. Ale nezabudnime aj poďakovať.
  1. Nebeský Otče, ďakujeme ti za spoločenstvo našich bratov a sestier v Cirkvi a prosíme za všetkých ľudí, ktorým o tebe nikto nikdy nepovedal.
  2. Ďakujeme ti za mier, ktorý máme v našej krajine, a prosíme ťa za tých, ktorí aj v tento svätý večer musia utekať pred vojnou a násilím.
  3. Ďakujeme ti za našu rodinu a prosíme za našich bratov a sestry, ktorí sú po celý rok, aj dnes na Vianoce, sami.
  4. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám tento rok dal, čím si nás požehnal (a potešil) a prosíme za všetkých, pre ktorých bol tento rok ťažký a náročný.
  5. Ďakujeme ti aj za tento štedro prestretý stôl (i darčeky pod vianočným stromčekom) a prosíme za tých, ktorí trpia chudobou alebo hladom.
  6. A na záver ťa, dobrý Bože, prosíme o tvoje osobitné požehnanie pre všetkých, ktorí v týchto chvíľach slúžia svojim blížnym v nemocniciach, domovoch pre starých ľudí a opustené deti, alebo majú služby ako záchranári, policajti, vojaci, šoféri, a pre všetkých, ktorí dnes nemôžu byť so svojimi drahými, lebo sú sami v nemocnici alebo ďaleko vo svete.
Po prosbách nasleduje záverečná modlitba, ku ktorej môže ostatných vyzvať otec (resp. iný dospelý): Teraz sa chyťme spolu za ruky a posilnime svoje prosby modlitbou Pána:

Otče náš…

A pozdravme aj Pannu Máriu:

Zdravas, Mária…(alebo Anjel Pána…)

Požehnanie jedla:

Bože a Otče náš,
ďakujeme ti za tieto chvíle,
kedy môžeme byť všetci spolu.
Ďakujeme ti za toto jedlo,
ktoré je štedré a chutné.
Ďakujeme ti za Vianoce,
kedy môžeme osláviť narodenie Pána Ježiša
a jeho lásku k nám.
Prosíme ťa,
aby si požehnal nás,
toto jedlo, aj tých, ktorí nám ho pripravili,
a aj chvíle, ktoré spolu prežijeme,
aby sme všetci otvorili svoje srdcia tvojej láske
a navždy boli darom jeden pre druhého.
Amen.

Na záver sa môže zaspievať pieseň Tichá noc, svätá noc.

(zdroj: Rádio Lumen)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania