Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná modlitba 4


S radostným srdcom a veselou mysľou ťa pozdravujem a velebím, novonarodený drahý Ježiš.

Ďakujem ti, že si mi dal dožiť sa tejto svätej noci a mať účasť na jej hojných milostiach.

Teším sa z tvojho spásonosného príchodu na tento úbohý svet.

S tvojou drahou Matkou Máriou a s verným pestúnom Jozefom skláňam sa pred tebou a klaniam sa ti.

So všetkými zbormi anjelov a zástupmi svätých, ktorí oslavujú tvoje milostiplné narodenie, chválim ťa a velebím a spievam srdcom i ústami: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Drahý Ježišu, veľmi sa teším z tvojho zázračného narodenia.

Myseľ plesá pri rozjímaní o nesmiernej láske, ktorú si nám preukázal v tejto noci.

Akú radosť pocítilo nebo i zem v túto noc, keď si sa ako človek narodil v ľudskej podobe z najčistejšieho tela Panny Márie na spásu všetkých Adamových potomkov.

Milé Božie dieťa, prosím, vlej aspoň kvapku tej veľkej radosti aj do môjho srdca, aby som tým vrúcnejšie slávil tvoje sväté narodenie.

Drahý Ježišu, spomeň si v túto noc i na úbohé duše v očistci a daj všetkým osvieženie a úľavu. Veď toto je tá noc, o ktorej prorok Izaiáš predpovedal: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnôt zažiari svetlo.“ Preto ťa prosím, zošli osvieženie dušiam v očistci v túto noc, aby aj ony zakúsili, že je to radostná noc, a radovali sa s nami z tvojho narodenia. Tvoje detské slzy nech im ochladia očistcové horúčavy a nech im zotrú pozostatky hriechu. Amen.

(zdroj: modlenie.sk)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania