Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná modlitba 3


Klaniam sa ti, vtelené Slovo, večný a pravý Boží Syn a v plnosti čias aj pravý syn Panny Márie.

Keď sa klaniam tvojej božskej osobe a s ňou spojenej ľudskej prirodzenosti, obdivujem ťa, že si prijal ako dieťa chatrné jasle, ktoré boli prvým pozemským trónom tvojej nekonečnej lásky.

Chcem sa ti klaňať aj ja jednoduchosťou a vierou pastierov.

Nech mám tvoje jasle stále pred očami ako znak tvojej chudoby a poníženosti a veľkej lásky ku mne a ku všetkým ľuďom.

Pane, vlej do môjho srdca aspoň kvapku tej radosti, ktorú by som mal cítiť pri pohľade na tvoje detstvo a zázračné udalosti, ktoré sprevádzali tvoje narodenie. Milostivo daruj všetkým ľuďom dobrej vôle tvoj pokoj. Daj, aby som skrze teba a s tebou v Duchu Svätom vzdával vďaky a chvály Otcovi, s ktorým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

(zdroj: modlenie.sk)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania