Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná modlitba 2

 
Chvála ti a vďaka, Pane, že si sa zmiloval nad nami a navštívil si nás v našej biede. Chvála ti a vďaka, Ježišu Kriste, večný Boží Syn, náš Vykupiteľ a Spasiteľ, že si v betlehemskej noci ako dieťa prišiel na svet a stal si sa nám v biede i vo všetkom podobným okrem hriechu. Chválim ťa, ďakujem ti a klaniam sa ti. Anjeli ti spievajú na chválu a nám zvestujú blažený pokoj, ktorý si nám priniesol z neba na zem. Buď pozdravené, milostivé dieťa, vznešený Boh, Knieža pokoja, Svetlo národov, túžobne očakávaný Spasiteľ.

Príď do našich sŕdc, osvieť temnotu našej mysle, spravuj všetky hnutia nášho srdca, panuj a kraľuj v nás, veď ty si náš Pán a náš Kráľ. Obdivuhodne veľká poníženosť najvyššieho Pána neba i zeme a nesmierna velebnosť jednorodeného Syna nebeského Otca!

Ježišu Kriste, padám na kolená pred tvojimi jasľami a hoci tu vidím dieťa, verím, že si Boh nekonečnej velebnosti.

S poníženým a vrúcnym srdcom sa ti klaniam a ďakujem ti, nakoľko len môžem, že si sa pre moju spásu tak hlboko ponížil, keď si sa narodil v maštaľke.

Ďakujem ti za tvoju chudobu a poníženosť, za tvoju nesmiernu lásku a privíňam si ťa s úprimnou láskou k svojmu srdcu.

Kiež by som ti mohol preukázať takú prívetivosť aspoň sčiastky, akou ťa vinula k svojmu srdcu tvoja panenská matka.

Kiež by som ťa mohol milovať aspoň sčiastky láskou, ako ťa milovala ona.

Kiež by som ťa mohol chváliť takým jasotom aspoň sčiastky, s akým ti prespevovali anjeli.

Kiež by som si ťa mohol uctiť takou poníženosťou, s akou si ťa uctili nábožní pastieri. Amen.

(zdroj: modlenie.sk)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania