Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná modlitba 1


Najláskavejšie Božské Dieťa, v najhlbšej poníženosti padám dnes pred Tvojimi jasľami a klaniam sa Ti, svojmu Pánovi a Bohu, ako sa Ti klaňali betlehemskí pastieri. S radosťou chcem spievať so zástupom anjelov: „Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Syn Boží, ďakujem Ti za tú milosť, ktorú si preukázal nám hriešnikom, keď si pre naše vykúpenie opustil nebo a stal si sa malým dieťaťom.

Milujem Ťa, Ježiško malý, a radujem sa z dnešného dňa. Milujem Ťa z celého srdca a moja duša túži po Tebe. Zvelebujem Ťa a ďakujem Ti, že si opustil svoju slávu, aby si nám pomohol do neba. Daj, aby som mal(a) ten pokoj, ktorý si nám doniesol na zem. Daj, aby Tvoje narodenie naplnilo radosťou moje srdce a posvätilo moju vôľu. Milý Ježišu, udeľ mi svoju milosť a svoje požehnanie, aby som Ti bol(a) verný(á), vždy vďačný(á) za Tvoju lásku a aby som mal(a) účasť na ovocí Tvojho vtelenia tu v pozemskom živote i v nebesiach na veky. Amen.

Ó, Mária, prosím Ťa skrze radosť, ktorú si cítila pri narodení svojho Božského dieťaťa: vypros mi milosť, aby som svoju jedinú radosť hľadal(a) a našiel(a) v dokonalom plnení všetkého, čo je milé Bohu. Amen.

(Zdroj: modlitba.sk)

Pozri si ďalšie vianočné modlitby a požehnania