Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

22.12. - „Lebo veľké veci nám dáva Boh!“21.12.2022 (16:00)

Skús sa na chvíľu zastaviť a poďakovať Bohu za všetko, čo máš: buď krátkou modlitbou, chválovou piesňou alebo len tak porozmýšľaj, čo Boh urobil výnimočné v tvojom živote.

Evanjelium:
Lk 1, 46- 56.

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Zamyslenie:

Každý z nás má veľmi veľa príležitostí, keď môže ďakovať Bohu za všetko, čo má. No najkrajšie sú chvíle, keď obzvlášť vieme, že Boh zasiahol do nášho života niečím, čo možno ani nečakáme a nepredvídame. Ani Maria nečakala, že sa stane matkou Božieho syna. S radosťou velebila Boha a chválila ho za jeho veľké diela. Často sa aj mne stalo, že Boh vstúpil do môjho života tak nečakane, a pritom mi ukázal aj nový pohľad na veci, ktoré sa mi diali. Treba si uvedomiť, že každý z nás je zaradený do jeho spasiteľského plánu a sme jeho deti. Pomáha nám a podáva nám pomocnú ruku. Tak, ako sa ujal Izraelského národa pri jeho odchode z Egypta, tak sa ujíma aj nás. On nám dáva život skrze Ježiša, ktorý prišiel na tento svet ako malé dieťa. Neboj sa, ale (u)ver mu, vzdávaj mu vďaky za to, čo máš, čo si dostal a pros ho za to, čo ťa ešte len čaká. On na Teba a tvoje prosby pamätá a robí pre teba všetko, čo je pre teba vhodné a posunie ťa to dopredu. Tak buď vďačný a raduj sa, lebo veľké veci urobil pre nás Boh a vždy je s nami. Preto je dobré, aby sme ako Božie deti rozprávali ľuďom, ktorí ho nepoznajú, o jeho skutkoch, ktoré nám urobil, tak ako Mária pri navštívení Alžbety zaspievala Bohu túto pieseň chvály. Mária podala svedectvo o Božej láske a milosrdenstve.

Plug and pray:

Pane, môj Spasiteľ, ty si zhliadol na mňa a moje trápenia a súženia, daj, aby som vedel v každej chvíli chváliť tvoje meno, rovnako ako Panna Mária pri návšteve Alžbety.

V akcii:
Skús sa na chvíľu zastaviť a poďakovať Bohu za všetko, čo máš: buď krátkou modlitbou, chválovou piesňou alebo len tak porozmýšľaj, čo Boh urobil výnimočné v tvojom živote.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

Sponzorované odkazy