Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Radostné OčakávanieAutor: redakcia
24.12.2021 (10:00)

Čo môžem spraviť preto, aby som vo svojej rodine bol svedkom Ježišovho narodenia? Pomôcť mamke v kuchyni, či prestrieť stôl na večeru,... Nájdi si svoj skutok lásky.

Evanjelium:

Lk 1, 67-79

Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:
"Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka
ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
aby sme mu bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse,že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."

Zamyslenie:
Evanjelium zo štedrovečerného rána nám predstavuje prekrásny chválospev Zachariáša, ktorý po mesiacoch mlčania dostal opäť schopnosť prehovoriť. Dostal milosť, aby pochopil, kým sa stane jeho syn Ján Krstiteľ a aj Ježiš, ktorý prichádza, aby naplnil zákon a splnil Božie prisľúbenia pre Izraelitov aj celý svet.

Dnešný deň prežime v radostnom očakávaní príchodu Emanuela. Lebo nastal milostivý čas, keby nám “Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.”

Plug and pray:
Ježiš, prichádzaš dnes do môjho srdca, chceš sa v ňom narodiť každý deň. Prosím o túžbu po Tebe, o vďačnosť za všetky milosti, ktorými si ma obdaroval a o pravú radosť.

V akcii:
Čo môžem spraviť preto, aby som vo svojej rodine bol svedkom Ježišovho narodenia? Pomôcť mamke v kuchyni, či prestrieť stôl na večeru,... Nájdi si svoj skutok lásky.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

Sponzorované odkazy