Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Velebí moja duša Pána!Autor: redakcia
22.12.2021 (12:35)

Buďme dnes vďační za dar priateľstiev. Tak, ako každý vzťah aj ten priateľský je potrebné budovať a starať sa oň. Ozvi sa dnes priateľovi/ priateľke, s ktorým si už dlhšie nebol v kontakte a povzbuď ho/ ju milým slovom.

Evanjelium:
Lk 1, 46-56

Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Zamyslenie:
Aký úžasný a vzácny moment stretnutia Márie a Alžbety môžeme v týchto časoch vnímať a znovu si pripomínať. Nežnosťou, radosťou a plnosťou Ducha Svätého prežiarený medziľudský vzťah. Čistá vzájomná úcta prepojená prítomnosťou Ducha Svätého spôsobila, že sa v tomto okamihu vyslovujú hlboké myšlienky. Kiežby sme aj my vedeli byť ľuďmi, ktorí šíria zvláštnu esenciu priťahujúcu ostatných. Ľuďmi, ktorí si navzájom prajú a v druhom vidia jedinečnosť jeho darov a predností. Aby sme odstránili vzájomnú súťaživosť, potrebujeme, aby naša duša bola napojená na Zdroj a každý deň velebila Pána. Potom príde do nášho života viac radosti a náš duch prepukne v jasot. Stane sa, že si dokážeme viac uvedomiť veľké veci, ktoré sa udiali v našich životoch, nie skrz naše zásluhy, ale pre Jeho veľké milosrdenstvo, ktoré prejavuje voči nám.

Plug and pray:
Duchu Svätý prosím ťa dnes o citlivosť na tvoje podnety. Pomôž mi hlbšie si uvedomovať, čo všetko mi bolo dané. Pomôž mi viac Ťa chváliť a ďakovať za ľudí a dary, ktoré si mi vložil do cesty a správcovstva.

V akcii:
Buďme dnes vďační za dar priateľstiev. Tak, ako každý vzťah aj ten priateľský je potrebné budovať a starať sa oň. Ozvi sa dnes priateľovi/ priateľke, s ktorým si už dlhšie nebol v kontakte a povzbuď ho/ ju milým slovom.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

Sponzorované odkazy