Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Pri kúpe vianočných svetelných reťazí zvýšte pozornosťAutor: redakcia
13.12.2019 (10:20)

Keďže každý rok sa na trh dostávajú problémové výrobky, Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ľuďom odporúča, aby uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku.


Spotrebitelia by si mali pred kúpou svetelných vianočných reťazí nechať tovar rozbaliť, predviesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod na použitie a podmienky záruky musia byť v slovenskom jazyku.

SOI odporúča, aby ste si pri nákupe vianočných svetelných reťazí všímali najmä:
- údaj ovýrobcovi, dovozcovi
- označenie CE
- návody na používanie
- informácie ovhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie
- samotné vyhotovenie svetelného reťazca:
  • dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m
  • vonkajší priemer vodičov sizoláciou cca 1,5 mm
  • pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44)
  • pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodnej šnúry apod.)
Zoznam doteraz zistených typov svietiacich reťazí, ktoré boli kvalifikované ako nebezpečné výrobky a ktoré SOI zistila na trhu v SR v predchádzajúcich predvianočných obdobiach, je možné nájsť na soi.sk. Svetelné reťaze patria medzi výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, Najčastejšie zistené nedostatky pri nebezpečných výrobkoch boli:

- nevyhovujúci prierez vodičov,
- nevyhovujúca izolácia,
- nedostatočné pripevnenie vodičov k zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
- zariadenia na zmenu režimov svietenia mali nedostačujúcu konštrukciu (ľahko rozoberateľné –prístup k živým častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou,
- nedostatočná ochrana proti vode,
- nedostatočná ochrana proti horeniu.
Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com

1. TIP na darček
Veselé ponožky Superman ™ Logo
2. TIP na darček
Plastová ochrana kábla
3. TIP na darček
Stierací plagát 100 filmov
4. TIP na darček
Interiérový záhradný systém Smart Garden

Sponzorované odkazy