Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

19.12. - Centrum života

19.12. - Centrum života

Evanjelium: Lk 1, 5-25

Zamyslenie:
Kto je v centre môjho života? Som to snáď ja, moja šikovnosť, plány, alebo Božia prozreteľnosť? Hoci nám Pán dal slobodnú vôľu a rozum, je pre nás lepšie, ak uverím Bohu a plánom, ktoré so mnou má a prijmem ich v pokoji, dôvere, odovzdanosti srdca. Ak sa Pán tak dokonale stará o naše materiálne veci, o čo viac mu ležia na srdci naše duchovné dobrá?! Nebojme sa mu s nádejou celí odovzdať. Odhoďme nabok svoju pýchu, sebestačnosť a nedôveru! Nebuďme ako Zachariáš, ktorý Bohu slúžil v chráme každý deň, ale vtedy keď mal s pokorou srdca prijať Boží plán, zľakol sa a začal pochybovať. Odovzdajme sa Božej milosti a dôverujme aj vtedy, keď nebudeme chápať. ODOVZDANOSŤ a DôVERA - nimi sa žije ľahšie.

Plug and Pray: Pane, vďaka Ti za to, čo mám i nemám. Už viem, že čím väčšiu dôveru v Teba mám, tým väčšie milosti od Teba dostávam. Pane, prosím, otvor moje srdce, aby dokázalo prijať Tvoj plán, ktorý so mnou máš. Chcem sa učiť, nie, brať a ovládať, ale dávať a prijímať. Amen.

V akcii: Dnes sa pokúsim všímať si, či sa dokážem prispôsobiť akejkoľvek nečakanej situácii bez nervozity, znechutenia či zatrpknutosti, napr. ak mi ujde autobus a nestihnem prísť načas, alebo ak ma niekto požiada o pomoc, keď budem na odchode atď. Budem sa snažiť reagovať s láskou a pokojne napriek všetkým okolnostiam, ktoré to so sebou prinesie.

Bonus: Dôveruj Bohu ako dieťaSloník
Projekt Vianoce