Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

27.11. - Pripravme sa!

27.11. - Pripravme sa!
Evanjelium: Mt 24, 37-44

Zamyslenie: Advent znamená prípravu na Vianoce, začíname každoročne nový cirkevný rok. Evanjelista Matúš nám predkladá veľkú pravdu o druhom príchode Syna človeka. Používa pritom viacero pre nás trefných obrazov, za nimi sa však skrýva dôležité posolstvo o konci sveta, konci našich časov. Príde v čase, kedy ho ľudia nebudú očakávať, bez varovania ako povodeň, ktorá zmetie všetko, okrem niekoľkých. Taktiež zaznieva výzva na bdelosť.

Plug and Pray: Pane, prosím Ťa o bdelosť, o pripravenosť na posledný deň. Daj mi srdce citlivé na znamenia čias. Nedovoľ, aby som mal pozornosť upriamenú len na veci tohto sveta, ktoré by ma odháňali od duchovnej bdelosti.

 V akcii: Bdelosť je od slova bdieť. Pokúsim sa tento týždeň vstať skôr a tráviť čas s Pánom a takto si pripraviť srdce na Pánov príchod.

 Bonus: Koniec je nový začiatok.

Dominik