Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

14.12. - Boh nás chce celých

14.12. - Boh nás chce celých
Evanjelium:
Lk 7,19-23

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?” Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ,Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘ Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.”

Zamyslenie:
Ján Krstiteľ si chce byť istý. Je Ježiš ten Mesiáš? Vidí, že Boh je s ním, ale chce si to overiť. Ježiš mu dáva odpoveď poukázaním na zázračné uzdravenia, ktoré sa prostredníctvom Neho dejú. Vidíme aj my, ako Boh pôsobí v našich dňoch, rôznych situáciách, životoch? Možno sa aj my pýtame – je ten Ježiš skutočne všemocný Boh? Ja sa modlím, ale nie som vypočutý. Skúsme si položiť inú otázku: Dávam Bohu toľko, čo od Neho očakávam? Teda dávam mu celého seba, otváram svoje srdce, aby On býval vo mne? Verím, že aj dnes chce Ježiš uzdravovať choroby, vzťahy, naše vnútro? Nemôžeme byť zúčastnení len na polovicu. Chce nás celých. A Boh koná, svojím zázračným spôsobom (aj keď možno niekedy inak, ako si predstavujeme). Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Plug and pray:

Otče, ďakujem, že Ty chceš konať v mojom živote. Ja sám Ti to niekedy nedovoľujem. Pomôž mi dať sa Ti celý, nech mám silu povedať nie veciam, ktoré ma od Teba vzďaľujú.

V akcii:
V modlitbe s dôverou odovzdám Bohu, čo ma trápi. Dám mu to do rúk a nechám Ho pracovať. Môžem si to aj niekde zapísať a s odstupom času sa k tomu vrátiť. Čo sa zmenilo? Premenil Boh moje vnútro, okolnosti, druhých?

Bonus:
 


Zdroj: Projekt Vianoce