Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

13.12. - Túžim v Teba veriť

13.12. - Túžim v Teba veriť
Evanjelium:
Mt 21, 28-32

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Zamyslenie:
V Evanjeliu Ježiš vysvetľoval cez podobenstvo veľkňazom a starším ľudu, že hriešnici ich predchádzajú do Božieho kráľovstva, pretože narozdiel od nich uverili Jánovi a kajali sa.
Ježiš ma chce povzbudiť k tomu, aby som uverila v Božiu moc a lásku, pretože to je Jeho vôľa. Viera je Boží dar. Boh sa nám dal poznať, aby sme v neho verili, túžili po jeho láske a nasledovali ho. To, že sme hriešni, neznamená, že nás Boh nechce v nebeskom kráľovstve. Práve naopak. Boh je pripravený nám naše hriechy odpustiť, ak ich úprimne oľutujeme, pretože chce, aby sme našli cestu k jeho láske a milosrdenstvu. Ak uveríme, môže nám to pomôcť priblížiť sa k Nemu a nájsť spôsob, ako správne žiť.
Na inom mieste v Svätom písme sa hovorí, že „... blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, ale uverili.“ (Jn 20, 29)

Plug and Pray:
Pane, Ty si sa nám dal poznať, a my sme v Teba uverili. Daj nám silu, aby sme vytrvali vo viere a našli tak cestu k Tebe.

V akcii:
Snažím sa každý deň plniť Božiu vôľu? Verím, že je Boh so mnou, aj keď sa v mojom živote vyskytnú prekážky? Vyznaj dnes v modlitbe Pánovi vieru, odovzdaj mu to, čo ťa trápi, a snaž sa byť tou najlepšou verziou seba.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce