Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

4.12. - Aké je moje ovocie?

4.12. - Aké je moje ovocie?
Evanjelium:
Mt 3,1-12

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Zamyslenie:
Slová Jána Krstiteľa sú tvrdé, konfrontačné. „Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abrahám!” Nestačí to. Rovnako ako nám nestačí, že sme boli pokrstení, že sa zúčastňujeme bohoslužieb, že predsa nič „také strašne zlé“ nerobíme. Všetko toto je síce dôležité, ale ak nie je naše srdce čisté a skutočne ukotvené v Bohu, je to málo. Čo teda robiť? Prinášať dobré ovocie, byť proaktívnym. Ako? S pomocou Ducha Svätého konať s láskou v každodenných maličkostiach a potom aj vo veľkých bojoch.

Plug and Pray:
Otče, sme hriešni, a predsa chceš cez nás robiť v tomto svete Tvoje – sväté veci. Daj nám zrak, nech môžeme vidieť svoje vnútro, svoj neuvedomovaný hriech, a daj nám silu, aby sme prinášali dobré ovocie tam, kde sme.

V akcii:
Dnes večer si nájdem pár minút a prehrám si spätne svoj deň. Priniesol som dnes dobré ovocie?

Bonus:
Inšpirácia na večernú modlitbu a reflexiu, pozri aj aplikáciu.

Zdroj: Projekt Vianoce