Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

3.12. - Láskavý záujem

3.12. - Láskavý záujem
Evanjelium:
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Zamyslenie:
Bohu naozaj záleží na každom jednom z nás. Veď aj v dnešnom evanjeliu sa píše, že Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách ... a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Ježiš chodil ... On prichádza (aj skrze ľudí okolo nás). Stará sa o všetky naše potreby a nie je mu ľahostajné to, ako sa cítime, čo prežívame, čo nám chýba a čo potrebujeme. Vidí každého z nás a dokonale nás pozná, vie presne, ktorý liek je ten správny na našu chorobu, a chce nám pomôcť. Stačí sa odovzdať do Jeho rúk a dôverovať mu.

Plug and Pray:
Nebeský Otče, ďakujem Ti, že sa o mňa staráš, odovzdávam Ti všetky svoje starosti a trápenia, prosím postaraj sa o všetko a daj, prosím, aby som aj ja prinášal nádej a radosť.

V akcii:
Aj ty môžeš dnes niekomu pomôcť, potešiť ho, povzbudiť, stačí úsmev, priateľské gesto, ochota počúvať...

Bonus:
„Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ (Matka Tereza)
>> mp3 

Zdroj: Projekt Vianoce