Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

29.11. - Pravda sa zjavuje maličkým

29.11. - Pravda sa zjavuje maličkým
Evanjelium:
Lk 10, 21-24

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Zamyslenie:
Dnešné evanjelium ukazuje, že náš Boh, je Bohom paradoxov. V súčasnosti sa na najvyšších miestach v rebríčku úspešnosti umiestňujú tí, ktorí toho veľa vedia, majú postavenie, tituly, pozície na významných miestach. Práve tí veľkí a privilegovaní, tí, ktorí zdanlivo „poznajú pravdu”. V očiach nášho Boha sú úspešnými maličkí, ktorí vedia a majú oči srdca otvorené pre Božie veci, ktorí poznávajú Pravdu. Ako vnímam seba samého v tomto kontexte? Som tichým a maličkým alebo naopak hlučným, musím mať vždy pravdu a myslím si o sebe, že viem všetko a viera, vzťah k Bohu sú pre mňa vzdialené? Boh túži prísť do môjho srdca, On klope, v láske a slobode však čaká na môj krok pokory, jemu sa páči „malosť”, lebo len v tomto postoji sme schopní počuť Božie volanie v našom srdci.

Plug and pray:
Ježiš, prosím ťa daj mi túžbu po malosti, nauč ma pokore tvojho Božského Srdca. Pretvor moje srdce podľa svojho Srdca, ako sa ti páči.

V akcii:
Sadni si pred bohostánok aspoň na 15 minút a rozjímaj o pokore, láske Božieho Srdca, predstav si, že sa Jeho srdce stáva tvojím.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce