Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

28.11. - Ježišovo Slovo má moc uzdraviť aj Teba

28.11. - Ježišovo Slovo má moc uzdraviť aj Teba
Evanjelium:
Mt 8, 5-11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Zamyslenie:
Bol to sluha, ktorého mal stotník veľmi rád. No ochorel. Stotník prišiel s vierou a pokorou hovoriac: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ Stotník veril, že Ježišovo Slovo má moc uzdraviť.

Začiatok stotníkových slov hovoríme vždy pred svätým prijímaním. Uvedomujeme si však, čo hovoríme? Veríme, že Ježišovo Slovo má moc uzdraviť aj naše zranené srdcia?

Plug and pray:
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba Slovo a moja duša ozdravie. Amen.
V akcii: Keď sa budeš najbližšie modliť vyššie spomínanú modlitbu pred svätým prijímaním, modli sa ju s vierou, že Ježiš aj Teba uzdraví.

Bonus:
Pokorné srdce, aké mal stotník, získame len vtedy, keď otvoríme svoje srdce pre pôsobenie Ducha Svätého. Prajem Ti, aby si s otvoreným a pokorným srdcom bežal za Ježišom a On uzdraví aj Teba.


 
Zdroj: Projekt Vianoce