Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

26.12. - Nachádzať Ježiša

26.12. - Nachádzať Ježiša

Evanjelium:
Lk 2, 41-52

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.
A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.
Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Zamyslenie:
Ako malí chlapci sme s bratom vždy ráno po svätej omši na Narodenie Pána chodievali zaklopať susedovcom vo vchode s radostnou zvesťou a otázkou „Narodil sa aj vám Ježiško?“ V dnešný deň, keď už sú darčeky rozbalené, kapor dojedený a šalát už väčšina ani nechce vidieť, je dobré sa spýtať aj samého seba, či sa mi narodil Ježiško. Akú rolu hrá v mojom živote? Som ochotný mu tak, ako On mne, odovzdať všetko? Ktoré z vecí, ktoré som dostal, by som bez váhania posunul ďalej? Mária a Jozef museli hľadať a našli Ježiša. Našli Ho v dome svojho Otca. Avšak Ježiš nám sám hovorí: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Ježiš od nás nechce, aby sme (opäť) spasili celý svet, ale túži, aby sme Ho nachádzali vo svojich blížnych a navzájom si pomáhali, povzbudzovali sa, rozosmievali sa a spoločne v šľapajach narodeného dieťatka Ježiša nasledovali Jeho, ktorý je Cesta do neba k Otcovi. Svätý Štefan ho dokázal nájsť aj v tých, ktorí ho kameňovali. A jeden z nich sa stal jedným z Ježišových najhorlivejších nasledovníkov.

Plug and pray:
Ježiško, narodil si sa, aby si nám ukázal Lásku, ktorou nás miluje Boh. Nie vždy sme jej hodní a nie vždy konáme v súlade s ňou. Nie vždy sa nám podarí nachádzať Ťa v našich blížnych, najmä keď nerobia úplne tak, ako by sme si to my sami predstavovali. Prosíme Ťa, pomáhaj nám vidieť Tvoj odraz v druhých a dokázať sa pre nich obetovať a ukrojiť si zo svojho pohodlia.

V akcii:
Hľadaj a nájdi aj Ty dnes Ježiša vo svojich blížnych. Rodičia sa určite potešia, keď sa pustíš do umývania riadu po obede, prípadne si k nim sadneš a miesto času venovaného elektronike si zahráte niečo spolu alebo sa pôjdete prejsť.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce