Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

15.12. - Zatvrdenému srdcu ani zázraky nepomôžu

15.12. - Zatvrdenému srdcu ani zázraky nepomôžu

Evanjelium:
Lk 7, 19 – 23

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"
Keď muži k nemu prišli, povedali: "Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak.
A tak im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší."

Zamyslenie:
Ako malý chlapec som s napätím sledoval „zázraky“, ktoré robil David Copperfield. Bol som unesený z nepoznaného. Nechal sa klamať ilúziou. 150 rokov dozadu túto túžbu poznať nepoznané, nechať sa očariť neznámym, využíval don Bosco, aby si získal pozornosť mladých a mohol im hovoriť o Bohu. Kým však triky a ilúzie sa dajú prekuknúť, Ježiš robil skutočné zázraky. Napriek tomu mu mnohí neuverili. Napriek tomu ho mnohí podozrievali a stavali sa proti Nemu, pohoršovali sa. Poznali Písmo, ale neboli schopní prijať, že On je jeho naplnením. Ján Krstiteľ sa pýtal „Si ten, ktorý má prísť?“ My to už vieme. Vieme, že to bol On. Vieme to?

Plug and pray:
Ježišu, prišiel si na svet nie aby si robil zázraky a ohuroval ľudí, ale aby si nám ukázal Cestu k Bohu a uzdravil nás z hriechu, ktorý si nesieme so sebou. Prosím Ťa, daj, aby sme videli, počuli a nasledovali Ťa.

V akcii:
„Slepí vidia, chromí chodia, .. chudobným sa hlása evanjelium.“ Buď aj Ty dnes „radostnou zvesťou“ a poteš niektorého zo svojich kamarátov a známych. Ak sú zamyslení, vykúzli im úsmev. Ak sú smutní, poteš ich. Ak sú osamotení, venuj im trochu zo svojho času.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce