Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

4.12. - Odzrkadľovať Ježiša

4.12. - Odzrkadľovať Ježiša

Evanjelium:
Mt 9, 35- 10, 1. 5a. 6-8

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.
Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Zamyslenie:
Keď toto čítame, tak možno máme pocit, že sa nás to až tak netýka. Že Ježiš ako robotníkov, myslí kňazov a nás do toho nič. Keď sa ale človek nad tým čítaním hlbšie zamyslí , uvedomí si, čo ak Ježiš hovorí práve o mne? Čo ak chce, aby som sa snažil žiť tak, aby druhý videli vo mne jeho a začali ho tiež nasledovať? Je to ťažké, ale nie nemožné.

Plug and pray:
Pane, aj ja chcem byť tvojím robotníkom!! Daj mi, prosím, silu, aby som dnes cez svoje skutky odrážal tvoju prítomnosť. Amen

V akcií:
Dnes sa budem snažiť cez svoje skutky odzrkadľovať Ježiša.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce