Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

28.11. - Čas očakávaní a nádeje

28.11. - Čas očakávaní a nádeje

Evanjelium:
Lk 21, 25-28. 34-36

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.

Zamyslenie:
Aké povzbudivé slová na začiatok adventu! Znamenia, úzkosti, zmätok, strach,...a vtedy ľudia uvidia Syna človeka prichádzať.

Slovo "advent" znamená v prenesenom význame čas očakávaní a nádeje. Je to čas prípravy na príchod dlho očakávaného Mesiáša. Myslím, že všetci dobre poznáme tú radosť, ktorú si so sebou nesieme na stretnutie s milovanými. Ak má prísť návšteva, doma upratujeme, pripravíme čosi dobré pod zub a chceme, aby sa u nás cítila dobre. Takisto k nám prichádza aj Ježiš...ako si pripravíme srdcia pre toho najvzácnejšieho Hosťa?

Dnešné evanjelium nám dáva návod: keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, dávajte pozor, bdejte a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Čo sa stane tou našou prípravou, je už na každom z nás.

Plug and pray:
Pane Ježišu, chcem, aby si prišiel do môjho srdca. Chcem tento advent prežiť spolu s Tebou a priblížiť sa Ti. Prosím Ťa, daj mi väčšiu túžbu po poznaní Teba.

V akcii:
Skúsim sa dnes zamyslieť nad jedným konkrétnym predsavzatím na celý advent. Či to bude pravidelné čítanie zamyslení, večerné spytovanie svedomia, umývanie riadu alebo poctivé plnenie si úloh,... Večer, predtým, než pôjdem spať, si toto predsavzatie napíšem a vystavím si ho na viditeľné miesto.

Bonus:
Prichádza kráľ slávyZdroj: Projekt Vianoce