Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

30.12. - Poďte za mnou

30.12. - Poďte za mnou

Evanjelium:
Mt 4,18-22

Zamyslenie:
Predstavme si Ježiša, ktorý práve dnes kráča okolo nás. Uprostred akej situácie nás nájde? Cirkevný otec Remígius píše, že Ježiš videl apoštolov skôr duchovne, než telesne, lebo zhliadol na ich srdcia. Čo by dnes našiel Ježiš v mojom srdci? Svätý Ján Zlatoústy dopĺňa: „A povolal ich, keď boli uprostred práce, čím ukázal, že nasledovanie Ježiša treba uprednostniť pred každým zamestnaním.“ Koľkokrát počas dňa máme možnosť uprednostniť Ježiša prítomného v ľuďoch okolo nás alebo v činnosti pred sebou a svojim programom? Svätý Augustín zdôrazňuje, že Ježiš si nevyvolil kráľov, senátorov, filozofov ani rečníkov, naopak: vyvolil si obyčajných, chudobných a nevzdelaných rybárov. Nemyslíme si, že iba kňazi alebo zasvätené osoby môžu byť apoštolmi. Apoštolom by mal byť každý správny kresťan.

Plug and Pray:
Pane daj mi silu, aby som dokázal byť apoštolom v prostredí, v ktorom sa nachádzam práve dnes. Chcem svedčiť o tebe!

V akcii:
Skús vymenovať 3 situácie počas všedného dňa, kedy máš možnosť byť apoštolom Ježiša Krista.

Bonus: Čo znamená byť apoštolom?Zdroj: Projekt Vianoce