Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

25.12. - Záchranca

25.12. - Záchranca

Evanjelium:
Lk 2, 1-14

Zamyslenie:
Po dnešnej svätej omši mi rezonuje najviac posledná veta evanjelia: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Keď si predstavím pastierov v akom úžase a akí naplnení nádejou a radosťou boli, túžim po podobnom prežívaní. Cítim obrovskú radosť a vďačnosť – zvlášť v tejto dobe neistoty a akéhosi chaosu v celom svete. Božské Jezuliatko prichádza zachrániť svet! Dnes sa chce narodiť aj v mojom srdci a prinesie najväčší dar po ktorom všetci túžime – dar POKOJA… Preto žime vianočnou nádejou. Ježiš je odpoveďou na všetky otázky, je cestou k Otcovi, on je pravda aj život. Uvedomme si to pri pohľade do jasličiek.

Plug and pray:
Prichádzam k tebe Ježišu, ďakujem, že si sa narodil aj pre mňa. Otváram dvere svojho srdca. Vstúp a panuj v mojom živote. Prosím o pokoj v celom svete a v mojej rodine. Požehnaj tieto Vianoce mňa a mojich drahých. Amen.

V akcii:
Buď ohlasovateľom radostnej zvesti dnes aj online, zdieľaj alebo uverejni niečo na sociálnej sieti o Ježišovom narodení. Podeľ sa o najlepšiu správu v dejinách – dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán!

Bonus: FOR KING & COUNTRY - Drummer Boy


Zdroj: Projekt Vianoce