Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

21.12. - Vydaj sa na cestu

21.12. - Vydaj sa na cestu

Evanjelium:
LK 1, 39-45

Zamyslenie:
Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Keď čítame túto vetu, môžeme sa pýtať, prečo sa Mária ponáhľala? Prečo sa vôbec vydala na takúto cestu? Táto cesta bola istotne náročná, možno aj nebezpečná a dobre vieme, že Mária v tomto období už čakala Dieťa. Popravde, Mária mala mnoho objektívnych dôvodov, pre ktoré mohla radšej ostať doma. A predsa...

Človek sa väčšinou ponáhľa za tým, po čom túži jeho srdce. Niekedy sa nám však môže stať, že už nie sme v kontakte s týmito túžbami a náš život len tak prežívame. Namiesto odhodlaného behu si len vykračujeme alebo prešľapujeme na mieste. Toto Mária nikdy nedopustila. Nie že by nevedela byť v pokoji a čakať, práve naopak, ona čakala celý svoj život. Mária žila v očakávaní naplnenia sa Božích prísľubov. Toto očakávanie však žila vo viere, ktorá ju pobádala ísť neustále vpred. Mária túžila priniesť Alžbete radosť, ktorú sama prijala. A naozaj, len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Mária je šťastná, pretože uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Aj my sme pozvaní, aby sme boli šťastní. Stačí uveriť!

Plug and Pray:
Nebeský Otče, prosíme Ťa o väčšiu dôveru v Teba. Dôveru, ktorá otvorí naše srdcia a naplní ich nezmerateľnou radosťou. Ďakujeme Ti, že nám ju dávaš úplne zadarmo.

V akcii:
Nechaj sa dnes naplniť Božou radosťou. Potom choď a štedro ju rozdávaj. Svet potrebuje tvoju nádej.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce