Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

13.12. - Nie ja, ale On je podstatný

13.12. - Nie ja, ale On je podstatný

Evanjelium:
Jn 1, 6-8. 19-28

Zamyslenie:
V rozprávkach či filmoch často vidíme sluhov alebo asistentov, ktorí vykonávajú to, čo im zadajú nadriadení. Často vo svojej činnosti nenachádzajú naplnenie alebo majú pocit, že ich potenciál nie je využitý dostatočne. Byť však služobníkom Boha predstavuje úplne iný level. Je to služba z lásky, ktorá dáva zmysel životu. V dnešnom evanjeliu máme možnosť stretnúť sa s týmto prípadom. Pozornosť sa zameriava na Jána Krstiteľa, ktorý je natoľko preniknutý svojím Pánom, teda tým, komu uveril, že vyzýva verejne ľudí, aby aj oni/my sme sa stretli s touto Láskou, s týmto Svetlom. V najhlbšej pokore umenšuje seba, aby vynikla Podstata. Podnecuje k tomu, aby sme si otvorili duchovný zrak. Upozorňuje: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“. Je to jasný podnet k tomu, aby sme nepozerali na vonkajší zjav človeka a vyniesli úsudok, ale v každom videli Božieho syna/dcéru, ktorému môžem poslúžiť. Skúsme byť vnímaví na svoje okolie, žiť pre druhých a byť hlasom volajúcim v škole či práci: „Pripravte cestu Pánovi!“, tomu skutočnému, pre ktorého sa oplatí slúžiť.

Plug and Pray:
Pane, prosím ťa daj, aby som mal vždy na zreteli, ktorému Pánovi chcem slúžiť. Vštepuj mi do srdca neustále vedomie toho, že keď chcem vyrovnávať chodníky mojej pozemskej púte, je k tomu potrebná moja obeta.

V akcii:
Vyrovnaj dnes ľubovoľný pokrivený chodník svojho ja, ktorý ti zastiera tvoj pohľad na Pána.

Bonus:
Tak zapáľ už dnes svoje svetlo ducha a rozsvieťme svet Láskou:  Zdroj: Projekt Vianoce