Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

5.12. - Čo je to, čo sme zadarmo dostali?

5.12. - Čo je to, čo sme zadarmo dostali?
 
Evanjelium:
Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Zamyslenie:
Zadarmo. Čo dnes dostávame zadarmo? Mohli by sme sa pýtať. A odpoveď by bola pre každého rozdielna. Dnešným Slovom nás Ježiš pozýva byť jeho učeníkmi, ohlasovať tú dobrú zvesť, ktorá je zadarmo. Ale čo je tou dobrou zvesťou? Je to Ježišovo vzkriesenie, ktoré malo moc nad smrťou. Tvoje dlhy lásky, aj hriechy sú už dávno pribité na kríži a vykúpené Baránkovou krvou. Veríš tomu? Naozaj veríš tomu, že tvoja spása je zadarmo, že si milovaná/ý len pre to, že si Božie dieťa? Lebo ja na to niekedy zabúdam. Prosme si dnes Ducha radosti, Ducha uzdravenia pre všetkých, s ktorými sa stretneme. Aby sme dávali zadarmo to, čo sme zadarmo dostali.

Plug and Pray:
Ježiš, vďaka ti za uzdravenie a očistenie môjho srdca. Túžim ti dnes vzdávať chválu za to, že môžem žiť ako nové stvorenie plné tvojho Ducha, že všetka tvoja láska je zadarmo pre každého. Použi si dnes moje ruky a nohy, moje slová, modlitbu, úsmev, povzbudenie na šírenie nebeského kráľovstva už tu na zemi. Amen.

V akcii:
Komu dnes povieš radostnú zvesť, že je milovaná/ý ? To je to, na čom záleží.

Bonus: Pocíť, že Nebo pohlcuje zem.Zdroj: Projekt Vianoce