Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

3.12. - Pevné základy

3.12. - Pevné základy
 
Evanjelium:
Mt 7,21.24-27

Zamyslenie:
Nemusíme byť stavební inžinieri ani architekti na to, aby sme pochopili, že na niečom tak jemnom a povrchnom ako je piesok (nachádzajúci sa zvyčajne na povrchu) sa pevné základy domu postaviť nedajú. Rovnako sa nedá ani viera založiť na povrchných (plytkých, vonkajších) prejavoch – nestačí len v kostole (či kdekoľvek inde) vyznávať meno Pánovo, treba s ním mať aj úprimný vnútorný vzťah. Takisto nestačí len počúvať slovo Božie, ale treba ho aj pretaviť do našich každodenných činností. Tak bude naša viera nezlomná, založená na pevných základoch, ktoré nepremôžu ani temné vody. Kristus založil Cirkev na skale – Petrovi, ktorý aj napriek svojim chybám a pádom (ktoré má každý) plnil Božiu vôľu. A tak nám otvára dnes bránu do neba. Buďme aj my múdrymi Ježišovými učeníkmi a stavajme naše základy viery na skale.

Plug and Pray:
Pane, pomôž mi zatiahnuť na hlbinu, nech moja viera nespočíva len v rutinných vonkajších prejavoch, ale nech naozaj dokážem plniť tvoju vôľu a stavať tak pevné základy, ktoré nič nepremôže. Amen.

V akcii:
Zamysli sa dnes nad tým, na akom základe je postavená tvoja viera. Ak je ten základ labilný, skús ho prebudovať – napíš si konkrétne kroky, ako na to.

Bonus: Ako si vybudovať základy na skale – Ježišovi?Zdroj: Projekt Vianoce