Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

1.12. - Len s pokorným srdcom uvidíš Boha

1.12. - Len s pokorným srdcom uvidíš Boha

Evanjelium:
Lk 10, 21-24

Zamyslenie: 
Byť prvý. Byť úspešný. Byť najlepší. Tento svet si stavia na výkone. Toto je vo svete. No my, síce sme vo svete, ale nie sme zo sveta. A preto, by sme sa nemali riadiť smernicami tohto sveta, ale byť maličkými. Nie byť hlúpym a detinským. Byť maličkým, pokorným. Farizeji a zákonníci nespoznali v Ježišovi Boha. Prečo? Pretože neboli pokornými, neboli maličkými. Keď budeš pokorným, keď budeš maličkým, nájdeš Boha a objavíš ho aj v každodennosti dňa. Práve to je významom modlitby, ktorú sa modlil Ježiš: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ Pyšný človek nikdy neuzrie Boha, ale pokorný ho nájde vždy.

Plug and pray: 
Pane, túžim dnes uzrieť tvoju tvár. Prichádzam preto k tebe a prosím ťa: Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca. Amen.

V akcii:
„Ježiš neprišiel na zem hľadať ducha a talenty. Urobil sa poľným kvetom, aby nám ukázal, ako veľmi miluje jednoduchosť.“ (sv. Terezka z Lisieux) Buď aj Ty dnes takým poľným kvetom, a keď ťa dnes niekto nahnevá, tak prijmi to v pokore. Neodplácaj sa zlým za zlé, ale láskou a modlitbou premáhaj zlo.

Bonus: 
Vidieť ťa túžim


Zdroj: Projekt Vianoce