Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianoce Kovačica - Tichá noc, svätá noc
Tichá noc, svätá noc.
Usnula zem celá,
dvaja len bdejú v Betleheme;
v jasliach Dieťa tam utešené
tíško, spokojne spí.

Tichá noc, svätá noc.
Anjeli priniesli
najprv pastierom radostnú zvesť,
z nej teší sa i dnes celý svet:
Prišiel Spasiteľ k vám!

Tichá noc, svätá noc.
V Ježiši-Dieťati
Boh sa láskavo usmieva nám,
anjel zvestuje: Buď pokoj vám!
Kristus je daný nám.


Sponzorované odkazy