Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Kresťanské vianočné SMSV jasličkách Ježiško

V jasličkách Ježiško taký je malý,
a predsa jemu sa klaňali králi.
Taký chudobný v jasličkách drieme,
a predsa on je pán neba i zeme.

Radujem sa v tieto sviatky

Radujem sa v tieto sviatky z narodenia Krista Pána,
nech vám on, milí rodičia, všetko dobré z neba dáva. 

Na jedličke hviezdy svietia

Na jedličke hviezdy svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,  žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc duší vloží, radosť, šťastie, pokoj Boží. 

Jak radostná to novina

Jak radostná to novina,dnes daroval nám Boh Syna.
Preto všetci sa radujme, aleluja prespevujme.
Do Betlema s mysľou poďmea srdcom sa znovuzrod’me
by mal v nás Boh zaľúbenie, plesaj ľudské pokolenie.
Pomáhaj nám, Pane Bože, v stálom zdraví s vôľou sladkou
dožiť mnoho Vianoc sviatkov.

Chytro, chytro do Betlehema

Chytro, chytro do Betlehema, anjel spieva Glória.
Zrodila tam Ježiška nám,Matka Božia, Mária.
Zoberme mu masla, mliečka, pri jasliach kľaknime.
Drahé, zlaté Jezuliatko,všetci sa ti koríme.

<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Sponzorované odkazy