Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

14.12. - Si to ty, Pane, alebo máme čakať iného?

14.12. - Si to ty, Pane, alebo máme čakať iného?

Evanjelium: Lk 7, 19-23

Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu prichádzajú Jánovi učeníci za Ježišom s veľmi priamou otázkou.: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš však neodpovedá priamo. Na to, kým je, poukazujú jeho skutky. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú... Svedectvo hodné údivu a zamyslenia sa. Každý strom poznať po ovocí. To, čo pochádza od Ježiša, je vždy dobré. Niekedy možno aj my pochybujeme, alebo sa pýtame: „Si to azda ty, Pane? Naozaj konáš v mojom živote? Naozaj to bol zázrak, alebo vari nejaká zhoda okolností?“ Ježiš je tu, aby zachraňoval. Aby navracal zrak, sluch, reč, lásku, radosť, čokoľvek potrebuješ. Je to skutočne On. A vždy je tu pre teba.

Plug and pray: Drahý Ježiš, daj mi, prosím, vidieť Ťa v každom zázraku i v tom najmenšom, ktorý zažívam vo svojom živote. Daj mi vidieť Ťa v každodenných veciach, vo všetkom, čo žijem. Daj sa mi poznať, že si to Ty.

V akcii: Pokús sa dnes viac si uvedomovať Ježišovu prítomnosť v tvojom živote v každej chvíli. Snaž sa ho hľadať úplne vo všetkom a ďakovať mu za to.

Bonus: Ako počuť Boží hlas?Evka
Projekt Vianoce