Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

16.12. - Temnota viery - Lk 7,19-23

16.12. - Temnota viery - Lk 7,19-23
Otázka Jána Krstiteľa sa nám môže zdať zvláštna pre muža jeho charakteru. Táto otázka je však plne na mieste.


Boh nám do života posiela „temnoty viery“, kedy sa máme pýtať a hľadať cestu. Boh nezjavil Jánovi celý svoj Boží plán a ani nám. A Kristus sa vôbec nepohoršuje nad ním, nevyslovuje povestné „Blahoslavení čo nevideli a uverili“, ale odpovedá prosto a jednoducho: „..oznámte mu, čo počujete a vidíte.“ Krista môžeme nachádzať v zázraku každodennosti, lebo bez Neho sa ani lístok nepohne. Neboj sa pýtať Boha, neboj sa svedčiť, neboj sa vidieť a počuť.

Plug and Pray:
Pane, otvor mi oči, daj mi počuť a vidieť tvoje zázraky v každodenných maličkostiach, zázraky, ktoré kvôli temnote viery nemôžem vidieť.

V akcii:
Každý z nás má svedectvo – podaj svoje svedectvo radosti dnes niekomu, kto to potrebuje.

Bonus: Povzbuď sa aj touto pesničkouEvanjelium: Lk 7,19-23

Zdroj: Projekt Vianoce