Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

14.12. - ja - Krstiteľ? - Jn 1, 6-8. 19-28

14.12. - ja - Krstiteľ? - Jn 1, 6-8. 19-28
Kto si ty? Tak sa dnes pýtajú Jána. A možno sa pýtame aj my, kto bol vlastne ten Ján nazývaný Krstiteľ?

No skúsme dnes túto otázku na chvíľu obrátiť a pýtať sa každý sám seba. Kto som ja?

Ján bol predchodca Ježiša, ja som jeho nasledovník.

Ján bol svedok, ktorého poslal Boh, aby vydal svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. Bol hlas volajúceho na púšti, ktorý vyzýva pripraviť cestu Pánovi. On sám mu ju pripravoval zo všetkých síl. A robil to dobre.

Ježiš sa stal človekom a prišiel na tento svet. Aby dal ľuďom nádej. Aby nám vo svojej veľkej láske daroval nový život. Dal tomu všetkému zmysel. Premenil temnotu na svetlo, beznádej na radosť. Prišiel a (čochvíľa) prichádza opäť. Znovu a znovu chce prísť do našich sŕdc.

Pripravili sme mu cestu?
Dá sa to vôbec v chaose a hluku dnešnej doby? Možno by sme mali toho Jána počúvať v prvom rade my sami. Oprášiť cestu k Bohu, pozvať Ježiša do nášho srdca. Otvoriť sa jeho láske. On je pripravený. Rad je na nás.

A čo potom? Nemal by som sa stať ďalším Krstiteľom?
Veru mal. Aj mňa si Boh vyvolil. Rovnako ako Ján som povolaný byť svedkom. A nielen svedkom, ale aj hlasom tohto svedectva, aby skrze mňa všetci uverili. Veď ak som plný Božej lásky a uveril som radostnej zvesti, ktorú prináša, musí to zo mňa sršať. Nemôžem si to nechať predsa len pre seba. Ježiš chce mať aj prostredníctvom mňa znovu účasť na mojom živote, i životoch ľudí navôkol.

Plug and Pray:
Pane, som slabý človek s mnohými chybami a často zabúdam na to, kto som. Asi ani nie som hoden, ale pozývam ťa dnes do môjho života. Nech už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Chcem byť vo všetkom, čo žijem hlasom, ktorý pripravuje cestu pre Slovo.
Poďme spolu do toho.

V akcii:
Spomeň si dnes na to, kto si. Pokojne si to aj napíš a “vycap” niekde v izbe. Nech nezabudneš. Ježišovo narodenie budeme znovu sláviť “až” o desať dní, no už je tu Dominica Gaudete - radostná nedeľa. Začni sa tešiť s Božej lásky už dnes! (myslíš, že by sa predvianočný zhon a všetky nepodstatnosti dali nahradiť touto radosťou?)

Bonus:
- pre čítavejších (posvätné čítanie)

- pre pozeravejšíchEvanjelium:
Jn 1, 6-8. 19-28

Zdroj: Projekt Vianoce